Avís legal

 

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comuniquem que el present lloc web és propietat de:

Fundació Privada Salut del Consorci sanitari del Maresme
Carretera Cirera s/n – 08304 Mataró

CIF: G62337977
Tel. 937 417 700

La present pagina web (https://impulsemlarecerca.csdm.cat/), propietat de la  Fundació Privada Salut del  Consorci Sanitari del Maresme,  és una pagina que ha estat creada i dissenyada per posar a disposició de totes les persones interessades  a realitzar donacions a una campanya impulsada pel Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, per promoure la recerca sobre disfàgia, que és la dificultat per empassar bé. Es tracta d’una patologia molt freqüent a les societats desenvolupades, i afecta la majoria dels ancians i de les persones de totes les edats amb afectacions neurològiques greus.

El present Avis Legal té com objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avis Legal.

La FPSdCSdM es reserva la facultat de realitzar en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les presentis disposicions d’accés i ús i en general de tots aquells elements que integrin el disseny i configuració de la seva pagina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions cada vegada que vulgui entrar  i fer-ne us, ja que aquestes poden sofirir alguna/nes modificacions

La Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme està inscrita amb el número 1439 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la resolució de la conselleria de Justícia de 18/09/2000. És, per tant, una fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Formen part del seu objecte social la promoció de la recerca en els camps vinculats a la sanitat, el desenvolupament de sistemes d’informació i noves tecnologies, i la promoció i el desenvolupament d’activitats de formació i docència en temes relacionats amb la promoció d ela salut de les persones.

Podeu trobar més informació sobre la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme al Portal de Transparència del web del CSdM: www.csdm.cat

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d’ara, els ‘Continguts’) d’aquesta web són propietat de la Fundació Privada Salut del  Consorci Sanitari del Maresme (FPSdCSdM) o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús i queden protegits per la legislació espanyola en matèria de Propietat intel·lectual.

Qualsevol ús indegut d’aquest elements per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals. Els drets de propietat intel·lectual i industrial han de ser respectats per tot aquell que accedeix a aquesta pàgina.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l’autorització del FPSdCSdM, d’acord amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

No obstant això anterior, l’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

De la informació

L’accés a aquesta plana implica, l’adquisició de la condició d’usuari, el qual haurà de posseir la capacitat legal per contractar o en el seu cas la representació necessària,  i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquesta web, que es detallen a continuació:

 • Tots els continguts d’aquesta plana, imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element, son propietat del FPSdCSdM, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos.
 • Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquesta plana sense el consentiment exprés i per l’escrit del propietari del website.
 • Queden prohibides, a títol merament enunciatiu els següents comportaments:
  • La reproducció total o parcial dels continguts de la plana, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma íntegra o parcial.
 • La realització d’enllaços sols és permetrà a la plana principal del website quedant prohibida la realització de pràctiques de frammingdeep-linking que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.
 • L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà cap mena de relació amb el FPSdCSdM, col·laboració o suport. No és permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.
 • Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre el FPSdCSdM o qualsevol dels seus col·laboradors.
 • El FPSdCSdM revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia, en conseqüència no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta plana.
 • El present website queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona, seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquesta plana.
 • Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general, informatiu i apte per a qualsevol públic que vulgui conèixer el FPSdCSdM i el seu dia a dia. En cap cas substitueix la prestació d’un servei d’assessorament sanitari o assistencial de cap tipus, pel que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.
 • El FPSdCSdM no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

 

De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació, per part del FPSdCSdM, de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics.

El FPSdCSdM no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

 

De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a el FPSdCSdM. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

El FPSdCSdM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari, que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (des d’ara, ‘llocs enllaçats’).En aquests casos, el FPSdCSdM actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud, i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho al FPSdCSdM, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. L’existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del FPSdCSdM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdors.

El FPSdCSdM no coneix els continguts, serveis i qualitat dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys ocasionats per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i/o inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el FPSdCSdM.

 

COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet, tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines, els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral,  podrà posar-se en contacte amb el FPSdCSdM indicant els següents extrems:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, telèfon i correu electrònic.
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
 • En el supòsit de violació de drets, tals com propietat intel·lectual i/o industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona distinta del comunicant.
 • Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part del FPSdCSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
 • La recepció per part del FPSdCSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

ENLLAÇOS DE TERCERS A LA WEB elmejarcura.csdm.cat

El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquest casos, FPSdCSdM actua com prestador de serveis d’Intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Els usuaris que vulguin establir un enllaç al portal web de FPSdCSdM han de tenir en compte que aquest no implicarà en cap cas l’existència de cap relació entre FPSdCSdM i la pàgina on s’estableixi l’enllaç o el seu propietari, ni l’acceptació o prestació de cap servei o aprovació dels continguts.

No es podrà declarar o donar a entendre que el FPSdCSdM ha autoritzat de manera expressa, ha supervisat o ha assumit els serveis o informacions ofertes a la pàgina web en la que s’ubiqui l’enllaç. FPSdCSdM no es responsabilitza dels continguts o serveis oferts a la web on s’allotgi l’enllaç, incloent-hi la qualitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts. Ni tampoc dels danys que l’usuari pugui patir a causa de l’accés a les pàgines de tercers, on s’allotgin enllaços a les pàgines de FPSdCSdM. La pàgina en la que s’allotgi l’enllaç a les webs de FPSdCSdM, excepte autorització expressa, no podrà contenir el logotip, la imatge, marca o denominació de FPSdCSdM.

La pàgina on s’allotgi l’enllaç a les pàgines web de FPSdCSdM, no podrà tenir continguts ni oferir serveis de caràcter il·lícit, contraris a la moral o els bons costums socialment acceptats, ni contraris a drets de tercers.

POLÍTICA DE CANCELACIÓ I DEVOLUCIÓ

Al tractar-se d’una donació aquesta quantitat te caràcter irrevocable