Respecte al tractament de dades personals d’Impulsem la Recerca

 

El responsable del tractament de les vostres dades personals és:

 

Consorci Sanitari del Maresme (www.csdm.cat)

Carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró

CIF: Q5856428G

Telèfon de contacte: 937 417 700.

Dades de contacte: lopd@csdm.cat

Dades de contacte del Coordinador de Protecció de Dades:  dpd@csdm.cat

 

Al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) tenim una especial cura a l’hora de tractar les dades personals dels nostres usuaris i pacients. La informació personal és exclusivament vostra. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen a la nostra institució facin un ús de les vostres dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les vostres dades com us tractem a vosaltres: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la vostra privacitat.


 

Finalitat:

Les dades seran utilitzades per a les següents finalitats:

  • Gestió de les donacions efectuades
  • Atendre les obligacions legalment establertes en matèria de tributs i la resta de normativa d’obligat compliment.
  • Informació sobre accions relacionades amb les finalitats de les donacions i/o futures campanyes d’ impulsem la recerca.

Les dades en cap cas seran utilitzades per a una finalitat diferent a la indicada.


 

Base jurídica:

L’article que habilita aquest tractament és  el 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que fa referència al consentiment de l’interessat.


 

Període de conservació:

El CSdM tractarà les seves dades el temps imprescindible per a assolir la finalitat per la qual van ser recollides o en el moment en que vostè revoqui el consentiment prestat.


 

Com exercir els seus drets:

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les vostres dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el vostre consentiment previ, podreu revocar l’autorització que vàreu donar en qualsevol moment.

Podeu exercir els drets en relació a les vostres dades personals dirigint un escrit a la Unitat d’Atenció a l’ Usuari del CSdM:

  • Per correu electrònic a l’adreça:  uau@csdm.cat
  • Per correu postal a: Hospital de Mataro,  Carretera de Cirera, 230, Mataró (08304).

La sol·licitud sempre haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del vostre DNI, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

Us informarem sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant-vos de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).